ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ)

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας ΓΝΩΜΩΝ Εκδοτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων κατά τη χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας www.gnomonpublications.gr που ανήκει στην εταιρία. Αν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής δεν θα πρέπει να προβεί στη διαδικασία εγγραφής και στη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα.

1. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

1.1 Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, πώλησης και αποστολής προϊόντων της σε εσάς ή/και οποιασδήποτε άλλης εμπορικής συναλλαγής σας με αυτήν, καθώς και με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και με τη χρήση αυτών. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας και την ενημέρωσή σας σχετικά με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

1.2 Κατά την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας δεδομένο, εκτός αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας («Φόρμα Επικοινωνίας»), η χρήση της οποίας προϋποθέτει τη συμπλήρωση προσωπικών σας στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό τηλεφώνου. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, να τη χρησιμοποιήσει στην περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη.

1.3 Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων της, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει σε αυτήν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@gnomonpublications.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) την οποία έχετε δηλώσει, αναφέροντας ότι δεν επιθυμείτε εφεξής να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου (unsubscribe) που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

1.4 Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία και σε τρίτα πρόσωπα αρμόδια για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

1.5 Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

2.1 Δημιουργία λογαριασμού. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο gnomonpublications.gr. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση μιας φόρμας μόνο με τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο και έναν κωδικό). Δεν θα σας ζητηθεί ποτέ να συμπληρώσετε στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

2.2 Αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η ΓΝΩΜΩΝ Εκδοτική σας παρέχει τη δυνατότητα να προμηθεύεστε τα περιοδικά και βιβλία που σας ενδιαφέρουν διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται:

> Η είσοδός σας ως εγγεγραμμένος χρήστης, με τη συμπλήρωση του email και του προσωπικού σας κωδικού.

> Η συμπλήρωση μιας φόρμας με στοιχεία τιμολόγησης, πληρωμής και αποστολής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα, τηλέφωνο), προκειμένου να σας αποσταλούν τα παραγγελλόμενα είδη.

2.3 Επικοινωνία. Στις περιπτώσεις που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να αποστείλουν το μήνυμά τους και μέσω μιας φόρμας όπου συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνό τους.

2.4 Διαγωνισμοί. Η εταιρεία διοργανώνει τακτικά διαγωνισμούς που διενεργούνται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας μας, του Facebook και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, φροντίζουμε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο κάθε διαγωνισμού.

2.5 Newsletter. Οι χρήστες που επιθυμούν να ενημερώνονται για τις νέες κυκλοφορίες, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και τα νέα της ΓΝΩΜΩΝ Εκδοτική μπορούν να εγγράφονται στο newsletter μας, παρέχοντάς μας μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

3. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

3.1 Η συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.2 Η εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέτρων και μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς η ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι κινδύνων παραβίασής τους.

3.3 Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε σε αυτήν, αποκλειομένης της χρήσης τους από τρίτους (μέσω πώλησης, ενοικίασης, μεταβίβασης ή κοινοποίησης) για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πλην των αναφερομένων στην παρούσα Πολιτική, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο κρατικές αρχές. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στους εργαζομένους της εταιρείας, οι οποίοι εύλογα οφείλουν να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διεκπεραιωθούν εργασίες που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση ή ενημέρωσή σας (π.χ. αποστολή τευχών συνδρομής, δεμάτων, newsletter).

3.4 Η καταχώριση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση γίνονται με απόλυτη ασφάλεια μέσω PayPal. Η ΓΝΩΜΩΝ Εκδοτική σε καμία απολύτως περίπτωση δεν γνωρίζει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας.

4. Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση από την εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τον σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας τους από αυτήν καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση info@gnomonpublications.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

5. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε ιστοσελίδες ιδιοκτησίας της Εταιρείας, και δεν αφορά ιστοσελίδες που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει συνδέσμους («Χρήσιμα Link») με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην εταιρεία αλλά ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Ωστόσο η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν σε αυτήν.

6. Cookies

Η ιστοσελίδα μας είναι δυνατό να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας της εταιρείας μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

7. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, αναρτώντας αυτήν στην ιστοσελίδα της https://www.gnomonpublications.gr/.